top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring David Hulsenboom.nl,
een initiatief van Talent Eye B.V.
 

Talent Eye B.V. gevestigd aan de Overschiestraat 65, 1062 XD te Amsterdam, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Talent Eye streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. Talent Eye is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. Talent Eye heeft haar privacy statement alsmede haar privacy beleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Talent Eye verwerkt uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening ziet op:   

 • het ontwikkelen van (commercieel) talent door middel van training en coaching 

 • het aanbieden van een Digital Learning Platform

 • het oprichten en inrichten van (sales)academies 

 • het organiseren van congressen, beurzen, events en seminars 

 

Talent Eye helpt jou bij je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Wij stellen alles in het werk om met onze leden en opdrachtgevers een lange termijn relatie op te bouwen. Een van de vereisten voor een goede relatie is vertrouwen. Talent Eye zorgt er daarom ook voor dat wij jouw privacy beschermen. Wij willen jou dan ook garanderen dat de informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit document worden uitgelicht of waar jij toestemming voor hebt gegeven. Als je opmerkingen hebt over onze diensten in combinatie met jouw privacy kan je contact opnemen via:  

Talent Eye BV

Overschiestraat 65

1062 XD Amsterdam

 

Of een mail sturen naar:
E-mail: info@davidhulsenboom.nl

 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

 
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?  

Hieronder vind je een opsomming van de manieren waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • Je bezoekt onze website

 • Je vult jouw gegevens in op onze website  

 • Je geeft ons toestemming via de mail om gebruik te kunnen maken van onze services  

 • Je gaat een zakelijke relatie aan met Talent Eye

 
 
Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens verzamelen wij niet zomaar, maar met een reden: door het verzamelen van jouw gegevens kunnen wij jou verder helpen. De onderstaande doeleinden geven de redenen weer waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen:  

 • Communicatie – Om jou te informeren over onze activiteiten, evenementen en/of onze dienstverlening.  

 • Persoonlijk aanbod – Om ervoor te zorgen dat wij jou passende persoonlijke kennis aanbieden, monitoren we jouw activiteiten op ons Digital Learning Platform.   

 • In het kader van een overeenkomst met de professional/ werknemer/ freelancer – Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst en/ of overeenkomst van de opdracht. 

 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor het ontwikkelen van medewerkers.

 • In het kader van een overeenkomst met een partner/leverancier – Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers om onze services te kunnen aanbieden of uit te bouwen.  

 • Ontwikkeling – Wij zijn betrokken bij jouw carrièreontwikkeling. Om deze reden leggen wij eventuele trainingen, opleidingen en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling vast. 

 • Management – Er zijn ook wettelijke redenen waarom wij persoonsgegevens vastleggen zoals, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Maar denk hierbij ook aan het identificeren, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, afdracht verminderingen, premievrijstellingen en/ of premiekortingen en overige wet- en regelgeving.

 

Welke informatie wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dien je op te letten? 

Talent Eye verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder trainen, ontwikkelen, online leer platform en events. Talent Eye kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je professional en/ of zakelijke relatie bent van Talent Eye. Je bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over jouw juiste en relevante gegevens. Hieronder vind je de gegevens die wij verzamelen en opslaan per doelgroep: 

 

Websitebezoeker  

Als je de website van Talent Eye bezoekt, kan Talent Eye de onderstaande gegevens verwerken: 

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens 

 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens; via sociale netwerken, testimonials, etcetera)

 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (zoals onder andere een contactformulier of een aanmeldformulier) 

 

Professional  

Als je door Talent Eye graag ontwikkeld wilt worden, kan Talent Eye de onderstaande gegevens verwerken: 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens  

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring  

 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv of vanuit het LinkedIn profiel geïmporteerd)  

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/ of testen 

 • Gegevens over beschikbaarheid en wensen in een toekomstige functie  

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 

 

Deze gegevens bewaren wij tot dat jij aangeeft niet meer bemiddelt te worden door Talent Eye. Wij kunnen jou namelijk op elk moment in jouw carrière bemiddelen naar een nieuwe uitdaging. Jij gaat dan ook een langdurige relatie aan met Talent Eye.  

 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig (franchise) ondernemer  

Als je voor Talent Eye of haar opdrachtgevers werkt of hebt gewerkt, kan Talent Eye de onderstaande gegevens verwerken: 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens  

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht  

 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring  

 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/ of testen 

 • Gegevens over beschikbaarheid  

 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften  

 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning  

 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening 

 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie  

 

Zakelijke relatie  

Talent Eye verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken: 

 • Naam

 • Adresgegevens  

 • Telefoonnummer  

 • E-mailadres

 • Functie  

 • Geslacht  

 
Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Talent Eye kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en leveranciers die namens Talent Eye diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/ of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ͞Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens͍.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens  

Talent Eye verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens welke ‘Onder bijzondere Persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke voorkeur.

Recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen, te bewerken en te schrappen: 

Zoals vastgesteld is in de AVG heb jij het recht om je gegevens in te zien en aan te passen. Wil je jouw persoonsgegevens in de database wijzigen, wil je inzage in jouw totalen persoonsgegevensverwerking of wil je jouw gegevens verwijderen? Neem dan contact op via info@talenteye.nl. We helpen je dan zo snel mogelijk. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Talent Eye en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 

Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor gebruiken wij deze?  

Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website vast te kunnen stellen͘ Zo kunnen we zien hoe onze website wordt gebruikt͕ welke pagina͛s het meest worden bezocht, en waar bezoekers de website verlaten. Zo kunnen we de website continu verbeteren voor jouw gebruiksgemak. Wij stellen géén individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Zo blijf jij dus anoniem als websitebezoeker.

 
Cookies  

Ter uitvoering van onze diensten op onze website maakt Talent Eye gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

 

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van onze diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van onze diensten geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze diensten of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) onze diensten. Om meer over deze functies te weten te komen, kan je het beste je browserinstructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wil maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt als je een openbare computer verlaat.  

 

De website van Talent Eye maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen je er wel op wijzen je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  Je kan op elk moment jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens via Google Analytics stoppen. Meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens vind je op: 
https:/ /tools.google.com/ dlpage/ gaoptout

 
Illegale Inhoud  

Wij vragen je rekening te houden met het feit dat jij als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld jouw aanmeldgegevens). De informatie die je aan ons toezendt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere relevante bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid Wij vragen je dan ook om geen aanmeldingen voor anderen aan te verzorgen zonder hun uitdrukkelijke toestemming of voor niet-bestaande personen. Tot slot moet de foto die je ons toestuurt recent zijn en jouw gezicht tonen.

 
Beveiliging  

Talent Eye neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via welkom@revaluation.nu

 
Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?  

Dit Privacy Reglement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.

 
 
Vragen?  

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid, stuur dan een e-mail sturen naar info@davidhulsenboom.nl. Wij beantwoorden graag jouw vragen.

bottom of page