top of page

IN HOUSE
LEARNING &
DEVELOPMENT

IN HOUSE

TRAININGEN

BALANS TUSSEN ONDERBOUWING EN VERTAALSLAG NAAR PRAKTIJK

Wij geloven dat mensen meer gaan leren op het moment dat zij daar zin in hebben. Intrinsieke motivatie is een versneller om iets te willen beheersen. Binnen onze programma’s hanteren wij twee belangrijke succesfactoren; Verander bereidheid.

 

Deze ontstaat als hetgeen je aangeleverd krijgt begrijpbaar, toepasbaar en van waarde is. Veranderkunde. Deze ontstaat vanuit veerkracht, consistentie en moed c.q. durf

Het vertalen van competenties gebeurt gedurende onze programma's aan de hand van een tweetal dimensies: van flexibiliteit naar controle en van intern naar extern gericht.

ONS SPECIALISME

Willen we een succesvolle verandering teweeg brengen binnen onze programma. Dan is het evident dat er een wetenschappelijk proces aan ten grondslag ligt. De kracht van dit proces is gebaseerd op mindset, reflectie, veerkracht en verandering van Gedachten, Keuzes en Acties.

 

De filosofie van David is dan ook ‘Een verandering van gedrag ontstaat vanuit een verandering van gedachten!’ We maken gebruik van zowel de psychologische als gedragswetenschappelijke onderbouwing zodat naast nieuwe kennis en inzichten ook nieuw aan te leren competenties consistent beklijven.

Personal Branding / David Hulsenboom

PERSONAL BRANDING

“The toughest management challenge
is always yourself.”

- Dee Hock -

 

Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt. Wanneer je jezelf echt kent, je sterke en zwakke punten, ben je in staat jouw ontwikkeling te vertalen naar jouw functionele verantwoordelijkheid.

Business Leadership / David Hulsenboom

BUSINESS LEADERSHIP

“Business leadership is the capacity to translate vision into customer reality.”

- Warren G. Bennis -

 

Om, gedurende een structureel dynamische tijd, vanuit engagement klanten vanuit alle producten & diensten te binden, en empowerment uit te oefenen waardoor er een meer constructieve & rendementsvolle klantsamenwerking ontstaat.

People Leadership / David Hulsenboom

PEOPLE LEADERSHIP

“A leader’s success is determined by
t
hose closest to them.”

- Michael Jordan -

 

Ons uitgangspunt is dat goed leiderschap niet alleen de prestatiecultuur verbetert, maar ook bijdraagt aan zowel engagement als empowerment binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Onze leiderschap programma's zijn gebaseerd op zowel operationeel, performance, inspirerend als strategisch leiderschap.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Bedankt voor uw inzending

bottom of page